Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission

Hoe kies je een kinderbijbel

Een kinderbijbel kiezen is niet eenvoudig. Het aanbod is groot. Je wilt dat de kinderbijbel past bij de kinderen die je de bijbelverhalen wilt doorgeven maar ook aansluit bij jouw geloofsovertuiging.

Stel jezelf eerst eens de vragen:
- Voor wie en waarom zoek ik een kinderbijbel?
- Wil ik de kinderbijbel zelf gebruiken of weggeven?
- Wil ik de kinderbijbel voorlezen of wil een kind of tiener deze zelf lezen?
- Wil ik een uitgebreide kinderbijbel of een uitgave met alleen de kernverhalen uit de Bijbel?
- Wil ik de kinderbijbel gebruiken in mijn gezin of in het kinder- en jeugdwerk in mijn kerk of gemeente?
- Is het een eerste kinderbijbel of zijn er al meer kinderbijbels in het gezin aanwezig?

Je kunt eens informeren bij andere ouders welke kinderbijbel zij gebruiken en hoe deze bevalt. Misschien kun je deze een poosje lenen om zelf uit te proberen. Kinderbijbels kun je ook lenen bij de Openbare Bibliotheek.

 

Op welke aspecten kan ik letten?

Verhaalstijl

- uitvoerig of beknopt
- korte of langere zinnen
- wel of geen uitleg bij moeilijke woorden, begrippen, bedoeling van het verhaal
- algemene, wel/niet eigentijdse of populaire woordkeus

De auteur moet in de vertelling recht doen aan de bijbeltekst. Dat maakt de verhaalstijl van kinderbijbels anders dan van jeugdboeken. Veel kinderbijbels sluiten aan bij het moderne onderwijs: korte, aansprekende tekst en aandacht voor illustraties.
Kijk of de verhaalstijl bij je past want dat maakt het voorlezen tot een plezierig moment voor de kinderen en voor jouzelf.

 

Theologische visie van de auteur

Je kunt bij auteurs globaal twee werkwijzen onderscheiden:
- de auteur blijft in de vertelling dicht bij de oorspronkelijke bijbeltekst;
- de auteur wil de boodschap of bedoeling van het bijbelverhaal duidelijk maken en voegt eigen uitleg en interpretatie toe.

Je komt de theologische visie op het spoor door een aantal kernverhalen te lezen zoals het scheppingsverhaal, het verhaal van Abrahams offer van Izaäk, het verhaal van de geboorte van Jezus, het Paasverhaal en verhalen over wonderen die Jezus deed.

 

Aansluiting bij de leeftijd

Of een kinderbijbel aansluit bij de leeftijd van je kind hangt af van zijn of haar ontwikkeling en belangstelling. Deze aspecten veranderen met het opgroeien, waardoor het goed is om een kinderbijbel ‘mee te laten groeien’ met de leeftijd en zo nu en dan een nieuwe kinderbijbel aan te schaffen.

         0-4 jaar
Op deze leeftijd staat de beleving van de peuters centraal. Fantasie en werkelijkheid lopen in elkaar over. Peuterbijbels bevatten veel illustraties en weinig tekst. De illustraties vormen de basis waarbij je als ouders/opvoeder de verhaaltekst zelf aanvult. Peuterbijbels vertellen korte verhalen over God die van je houdt en voor je zorgt. Illustraties zijn heel belangrijk.

         4-6 jaar
Op deze leeftijd zijn illustraties belangrijk en staat beleving van de kleuter nog voorop. Samen met korte tekst vertellen de illustraties het bijbelverhaal. Kleuterbijbels zijn geschikt als eerste voorleesbijbel waarbij je als ouders/opvoeder het verhaal meestal moeten aanvullen of verduidelijken.Fantasie en werkelijkheid lopen in elkaar over.

          6-9 jaar
Ook nu is de beleving belangrijk. De kinderbijbels voor deze leeftijd vertellen de verhalen met extra aandacht voor de leefsituatie, gedachten en gevoelens van de bijbelse personen. In deze kinderbijbels vertelt de tekst het bijbelverhaal en ondersteunen de illustraties de tekst. Heb je kinderen die moeilijk kunnen luisteren, kies dan voor een kinderbijbel die meer illustraties heeft en wat minder tekst. Houd je kind van lezen? Misschien wil hij of zij graag zelf de kinderbijbel lezen of deze voorlezen aan broertjes of zusjes.

          Tienerbijbels 9-12 jaar
Kinderen willen nu steeds meer weten en vinden persoonlijke opvattingen belangrijk. Ze zijn geïnteresseerd in achtergrondinformatie. Het is prettig om kinderbijbels af te wisselen zodat kinderen de verhalen eens op een andere manier horen. Niet alleen voor de kinderen maar ook voor jouzelf. In deze kinderbijbels vind je meer aandacht voor symboliek en achtergrondinformatie. Het is een tussenvorm tussen een kinderbijbel en de Bijbel zelf. Vaak willen tieners niet meer voorgelezen worden maar lezen ze de tienerbijbel liever voor zichzelf. Welke tienerbijbel vindt jouw zoon of dochter dan prettig om te lezen?

           Jongerenbijbels
Wat vroeger geleerd is wordt op echtheid getoetst. Er wordt verantwoording gevraagd, wat is echt en wat is zinvol. Bijbels moeten aansluiten bij de leefwereld van jongeren.  Jongerenbijbels volgen de oorspronkelijke bijbeltekst in eenvoudiger woordgebruik of vertelling. Vaak uitgebreid met illustraties of foto’s en aanvullende informatie en uitleg bij bijbelteksten. Het is de laatste stap naar het lezen van de Bijbel zelf.

Ook voor volwassenen zijn deze bijbels vaak goed bruikbaar.

 

Illustraties

Illustraties in kinderbijbels hebben verschillende functies.
- De basis van het verhaal. De tekst steunt op de illustratie die een verhaal op zich vormt. Vaak bij de peuter- en kleuterbijbels.
- Een aantrekkelijk plaatje bij het verhaal.
- Een toevoeging aan het verhaal om de sfeer uit te beelden.

Bedenk dat kinderen illustraties anders ervaren dan volwassenen. Kinderen worden vaak geboeid door eenvoudige tekeningen met duidelijke gezichtsuitdrukkingen. Aansprekende illustraties en een geschikte verhaalstijl of visie gaan echter niet altijd samen. Dan moet je een keuze maken welk aspect voor jouw belangrijker is.

Hoe kies ik een kinderbijbel voor iemand met een beperking?

Waar kun je op letten bij het uitzoeken van een kinderbijbel voor een kind of volwassene met een verstandelijke beperking? In dit artikel lees je er meer over.
Wil je tips voor het samen bijbellezen met kinderen met een verstandelijke, sociale, visuele en/of auditieve beperking? Lees dan dit artikel.

Hoe vind ik een kinderbijbel om te gebruiken in het jeugdwerk?

Een paar tips om over na te denken als je een kinderbijbel wilt gebruiken bij je vertelling op school of in het jeugdwerk in kerk of gemeente.
- Welke theologische visie heeft de auteur?
- Biedt de kinderbijbel voldoende informatie voor de voorbereiding van de eigen vertelling?
- Zijn de illustraties geschikt om in een kring van kinderen te laten zien?
- Heeft de kinderbijbel verwerkingsmogelijkheden?
- Is de kinderbijbel geschikt voor kinderen van verschillende leeftijden?
- Zijn er kinderen die moeilijk kunnen luisteren? Kies dan voor een uitgave met korte tekst en meer illustraties.